เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท ฟ้าชวน ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด วันที่ก่อตั้ง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
ตัวแทนของบริษัท นายธงชัย เจียรพินิจนันต์
นางโสภา แซ่จิว
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง
สำนักงานใหญ่ 919 ซอยพัฒนาการ 30, ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
  กรุงเทพมหานคร 10250 จำนวนพนักงาน 76
  โทรศัพท์  :  (662) 369-1911-8
แฟกซ์  :  (662) 369-1921
   
บริษัท ฟ้าชวน ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยทีมวิศวกร และทีมนักธุรกิจ ซึ่งมีความชำนาญพิเศษ ในด้านงานก่อสร้าง หลากหลายสาขา รวมทั้งงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการดำเนินงานธุรกิจ เนื่องจากเรามีทีมงาน บุคคลากรที่มีความชำนาญพิเศษ และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานสาขาต่างๆ ด้วยเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถดำเนินการก่อสร้างงาน ทั้งงานด้านอาคารสูง อาคารโรงงานขนาดใหญ่ งานถนน งานสะพาน โกดังคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ ไซโล งานถนน งานสะพาน งานสาธารณูปโภค และงานระบบต่างๆ ที่มีผลงานอ้างอิงได้มากมาย

บริษัท ฟ้าชวน ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด เรามีนโยบายดำเนินธุรกิจแบบซื่อสัตย์ มองเห็นความต้องการ และความเหมาะสม ในการใช้สอยของลูกค้า เป็นอันดับแรกในการทำงาน ปัจจุบันเราได้จัดตั้งทีมออกแบบซึ่งประกอบด้วยทีมสถาปนิกและทีมวิศวกร ที่มีประสบการ์ณหลายท่าน ซึ่งในแต่ละท่านล้วนช่ำชองด้านงานออกแบบสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งทำให้เราเป็นทีมออกแบบที่มีความคล่องตัวในงานหลากหลาย อันปรากฏเห็นเด่นชัดในงานที่เราออกแบบ และก่อสร้างจนเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า

ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา การเอาใจไส่ในรายละเอียด และการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีประโยชน์สูงสุดนั้น เป็นปณิธานและความมุ่งมั่นสูงสุดของบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นหลักประกันที่ท่านสามารถไว้วางใจให้บริษัทฯ ได้รับใช้ และมีส่วนร่วมในโครงการได้เป็นอย่างดี

รายได้ต่อปี

473 M

รายได้ต่อปี2557

ยอดรวม 473,298,184.95

Projects

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 47,800,000.00 Baht
Type :: New Finished Product Warehouse 3,4,5,6 Building

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 32,500,000.00 Baht
Type :: Machine Warehouse 1,2 Building

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 5,500,000.00 Baht
Type :: Machine Repair & Spare Parts Room (207)

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 90,000,000.00 Baht
Type :: New Dormitory 5 Story Building B

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 10,595,490.70 Baht
Type :: M&E New Dormitory 5 Story Building B

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 129,512,365.00 Baht
Type :: New Dormitory 8 Story Building A

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 15,200,000.00 Baht
Type :: M&E New Dormitory 8 Story Building A

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 24,500,000.00 Baht
Type :: New Canteen

LLIT (THAILAND) CO., LTD.

Value :: 2,690,329.25 Baht
Type :: M&E New Canteen

DESIGN ALTERNATIVE CO., LTD.

Value :: 115,000,000.00 Baht
Type :: New Factory M&E and Sanitary

454 M

รายได้ต่อปี2556

ยอดรวม 454,882,452.72

Projects

Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 192,600,000.00 Baht
Type :: Cold Water System, Waste Water System, Pedestal Machine Work

CT Distribution Center Co., Ltd.

Value :: 47,796,452.72 Baht
Type :: Internal and External Addition Work

TWT Manufacturing Co., Ltd.

Value :: 70,085,000.00 Baht
Type :: - Extension and M&E Systems
- Renovation Dormitory

Tek Industries Co., Ltd.

Value :: 47,401,000.00 Baht
Type :: New Dormitory, Canteen, Fitness & External Work and
M&E System Work

Fast Auto Drive (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 97,000,000.00 Baht
Type :: New Factory Fast Auto drive

954 M

รายได้ต่อปี2555

ยอดรวม 954,929,468.28

Projects

Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 572,450,000.00 Baht
Type :: Office and Factory

CT Distribution Center Co., Ltd.

Value :: 257,479,468.28 Baht
Type :: Cold Storage Building

Amorn Prestige Co., Ltd.

Value :: 125,000,000.00 Baht
Type :: Showroom BMW

779 M

รายได้ต่อปี2554

ยอดรวม 779,658,133.00

Projects

Niran (Thailand) Co., Ltd. (PH3)

Value :: 100,000,000.00 Baht
Type :: 1.Cassava Warehouse 1
2.Cassava Treat Building
3.Externat Works

Express Authority of Thailand

Value :: 100,612,000.00 Baht
Type :: Car park 7 story+ Basement 1 story

Novotel Kamala Bay,Phuket

Value :: 100,326,133.14 Baht
Type :: Hotel & Resort

Hong Si International Co., Ltd.

Value :: 88,000,000.00 Baht
Type :: Factory Building

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.

Value :: 288,000,000.00 Baht
Type :: Muti-Purpose Building

Southeast Asian Packaging and Canning Co., Ltd.

Value :: 102,720,000.00 Baht
Type :: Office & Warehouse

771 M

รายได้ต่อปี2553

ยอดรวม 771,880,045.76

Projects

Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 71,690,000.00 Baht
Type :: Warehouse

Songklanakarindra University, Surathani Province

Value :: 156,745,000.00 Baht
Type :: Sport Complex, Swimming Pool, Half Moon
Building, Activity Building, Canteen, Football Field, Tennis Court

Niran (Thailand) Co., Ltd. (PH2), (PH3)

Value :: 217,000,000.00 Baht
Type :: Power Plant Raw Material

SPS Intertech Co., Ltd. (PH2)

Value :: 50,361,879.53 Baht
Type :: Fence, R.C.Yard

Thai Metal Import Co., Ltd.

Value :: 119,623,073.23 Baht
Type :: Factory Building, Road, Fence

Okaenos Food Co., Ltd.

Value :: 76,505,000.00 Baht
Type :: Frozen Food Factory

Pitisawat Co., Ltd.

Value :: 79,955,093.00 Baht
Type :: Factory Building

661 M

รายได้ต่อปี2552

ยอดรวม 661,913,918.58

Projects

CSH Steel Group Co., Ltd.

Value :: 128,913,918.58 Baht
Type :: Warehouse, Landscape

The Thai Life Assurance

Value :: 107,313,510 Baht
Type :: 7 Fl. Office Building
1 Fl. Basement

SPS Intertech Co., Ltd.

Value :: 250,000,000.00 Baht
Type :: Factory & Warehouse Building

Niran (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 173,280,000.00 Baht
Type :: 1.Main Work Shop 7 Story 43 M. High
2.Finshed Products Warehouse A & B
3.External Work
4.Extra Works

585 M

รายได้ต่อปี2551

ยอดรวม 585,294,467.33

Projects

Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 31,030,000.00 Baht
Type :: (Phase III) 3 Fl. Building

CIMC Vehicle ( Thailand) Co., Ltd.

Value :: 64,250,000.00 Baht
Type :: Factory, Canteen Office Building

Fah Chun Place, Bangna

Value :: 207,000,000.00 Baht
Type :: 8 FL. Building A, Building B

Treasure Condominium

Value :: 83,649,467.33 Baht
Type :: 8 FL. Building

Minth Aapico (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 59,100,000.00 Baht
Type :: Factory Building

T & K Plastic Co., Ltd

Value :: 42,265,000.00 Baht
Type :: Factory Building

Natural Gas (Cylinder) Co., Ltd.

Value :: 98,000,000.00 Baht
Type :: Factory Building

338 M

รายได้ต่อปี2550

ยอดรวม 338,156,904.15

Projects

TPI (PBC) Ltd.

Value :: 215,415,224.80 Baht
Type :: Cement Silo & Packing Plant

Cosmos Brewery

Value :: 42,800,000.00 Baht
Type :: Factory Building

Thai Yih Metal

Value :: 11,381,679.35 Baht
Type :: Factory Building

Baan Hunsa Cha-am

Value :: 6,500,000.00 Baht
Type :: Sanitary Work

Honda Rama III

Value :: 62,060,000.00 Baht
Type :: Office & Showroom Building

219 M

รายได้ต่อปี2549

ยอดรวม 219,250,122.29

Projects

Rungruang Paisan Co.,Ltd.

Value :: 2,018,814.34 Baht
Type :: M&E Work

CPW Industrial Co.,Ltd.

Value :: 11,235,000.00 Baht
Type :: M&E Work

CPW Industrial Co.,Ltd.

Value :: 39,590,000.00 Baht
Type :: Factory & Office Building

P.Audio System (Phase II)

Value :: 23,943,932.27 Baht
Type :: Factory Building

Kitti Apartment Co.,Ltd

Value :: 4,380,058.57 Baht
Type :: Office Building

Kitti Apartment Co.,Ltd.

Value :: 33,011,237.07 Baht
Type :: 8Fl. Apartment Building

Baan Hunsa Cha-am

Value :: 92,000,000.00 Baht
Type :: 14Fl. Condominium

P.Audio System (Phase II)

Value :: 13,071,080.04 Baht
Type :: M&E Work

683 M

รายได้ต่อปี2548

ยอดรวม 683,168,397.00

Projects

TWT Manufacturing Co., Ltd.

Value :: 144,450,000.00 Baht
Type :: Factory & Office

Gem-Yi Co., Ltd.

Value :: 45,235,000.00 Baht
Type :: Factory Building

Vega Balls Manufacturing Co., Ltd.

Value :: 13,552,002.00 Baht
Type :: Warehouse

Zhulian (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 17,871,395.00 Baht
Type :: Office & Warehouse

Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

Value :: 169,060,000.00 Baht
Type :: Factory Building

Baan Fah Phirom

Value :: 98,000,000.00 Baht
Type :: Residence

Bangsaen Royal Sea Palace Co.,Ltd.

Value :: 195,000,000.00 Baht
Type :: 23 FL. Condominium